Grijpkracht bij sportprestaties part 1

Als klimmer ben ik wekelijks bezig om mijn grijpkracht goed te trainen. Door klimmen ben ik als fysio anders gaan kijken naar het belang van goede grijpkracht. Zo is grijpkracht niet alleen belangrijk bij klimmers, ook andere sporters en zelfs niet sporters kunnen profijt hebben bij een verbeterde grijpkracht. Grijpkracht is het totale krachtoutput dat je met je handen kan produceren door ze samen te knijpen. Maar waarom is grijpkracht zo belangrijk? Wat is het mechanisme erachter? En hoe train ik dat het beste? Met deze blog series ga ik daar dieper op in. 

 

Waarom is grijpkracht zo belangrijk?

Uit onderzoek blijkt keer op keer dat grijpkracht heel sterk correleert met iemands algehele spierkracht. Dit betekent dat als iemand een hogere grijpkracht score heeft, er een grotere kans is dat deze persoon op andere fronten ook sterker is dan gemiddeld. Daarom is grijpkracht een uitstekende indicator om iemands algehele spierkracht én spieruithoudingsvermogen te meten (Trosclair et al. 2011). Je grijpkracht is je hele leven belangrijk, het meten van grijpkracht bij ouderen is een betrouwbare manier om bijvoorbeeld te weten hoe val gevaarlijk iemand is (Xiuyang, 2016). Er is zelfs een sterke correlatie tussen iemands grijpkracht en de kans op overlijden bij hart- en vaatproblematiek en bij ziekten zoals kanker (Gale et al. 2007). Dat komt omdat iemand met lagere grijpkracht scores gemiddeld gezien fysiek minder sterk is, dit verhoogd de kans op vallen bij ouderen en de kans op overlijden bij chronisch zieke mensen. Grijpkracht is dus gelinkt aan veel meer dingen dan alleen het vermogen om hard in je handen te knijpen, maar hoe zit het met sportprestaties?

 

Waarom is grijpkracht belangrijk bij sport?

Er zijn veel tegenstrijdige conclusies in de literatuur als het gaat om het belang van grijpkracht bij sportprestaties. Een voorbeeld van deze tegenstrijdigheid, er bleek bij eenItaliaanse studie dat de snelste zwemmers hogere grijpkracht scores hebben dan zwemmers die minder goed presteerden (Zampagni et al., 2008). Anderzijds, bij eenandere studie met honkballers bleek er echter geen relatie te zijn tussen hun grijpkracht en hun prestaties (Hughes et al., 2004). Hieruit kan blijken dat grijpkracht niet bij alle sporten tot een betere prestatie hoeft te leiden. Belangrijk is wel te vermelden dat er verschillende manieren zijn om de grijpkracht te meten die niet sterk met elkaar correleren. Met andere woorden, mocht je goed scoren op één grijpkracht meting betekent het niet dat je ook goed scoort op een andere meeting. Dit maakt het onderbouwen of grijpkracht jouw sportprestatie verbetert een stuk lastiger. 

Wat wij wel weten is dat grijpkracht belangrijk is voor heel veel verschillende lifts en andere kracht gerelateerde oefeningen. Als je bijvoorbeeld een deadlift wilt maken met een zwaar gewicht kan het zijn dat jouw hamstrings en rug sterk genoeg zijn, maar geldt dit ook voor je handen? Hier komen we bij een interessante discussie. Het lichaam zal zich altijd in bescherming nemen, bewust en onbewust. Hier zit een bepaalde reflex mechanisme achter waar we in de volgende blog dieper op ingaan. In het kort komt het erop neer dat wanneer de krachtoutput van jouw armen niet sterk genoeg is voor het gewicht dat je gaat deadliften, jouw lichaam reflexmatig kan zorgen dat er minder kracht geleverd wordt om de kans tot een blessure te minimaliseren. Jouw grijpkracht kan hierdoor een invloed hebben op jouw deadlift prestaties. Maar er is iets wat zwaarder weegt en waar meer duidelijkheid over is. Namelijk dat grijpkracht niet alleen effect heeft op de kracht in de handen, maar ook effect heeft op je schouders. 

 

De core van je schouder!

Grijpkracht heeft veel invloed op de stabiliteit van het schoudergewricht en andersom. De core van jouw grijpkracht ligt in de stabiliteit van jouw schouderblad op je thorax(borstkast). Er is namelijk een sterke correlatie tussen grijpkracht en de spierkracht rondom het schouderblad (Yang et al. 2014). Dit betekent dat als je een betere grijpkracht wilt leveren, jouw schouder een goede krachtbalans en uithoudingsvermogen moet hebben om een stabiele basis te vormen. Dit geldt uiteraard ook andersom, wanneer jouw grijpkracht verbeterd zal jouw schouderblad stabieler worden en meer kracht kunnen leveren. Het is dus aannemelijk dat er een duidelijker relatie is tussen grijpkracht en schouderkracht in relatie tot bijvoorbeeld een deadlift en een pull-up, dan sport specifieke voordelen vanuit de literatuur.

 

Conclusie

Het belang van grijpkracht is iets wat wij niet moeten onderschatten aangezien het meer is dan alleen grijpkracht, het zegt ook veel over onze algehele kracht. Verder kan een verbeterde grijpkracht bij sporters een mogelijke schakel zijn om de prestaties van kracht gerelateerde oefeningen te verbeteren.

Hoe grijpkracht jouw sportprestaties beïnvloedt en wat jij hier aan kan doen kan je lezen in onze volgende blog. Hier gaan wij dieper in op het mechanisme van grijpkracht in relatie tot sportprestaties en hoe je grijpkracht het beste kan trainen. 

 

Referenties

  • Gale, C., Martyn, C., Cooper, C. and Sayer, A. Grip strength, body composition, and mortality. Int. J. Epidemiology. 36(1): 228-235. 2007.
  • Hughes, S., Lyons, B. and Mayo, J. Effect of grip strength and grip strengthening exerciseses on instantaneous bat velocity of collegiate baseball players. J Str. Cond. Res. 18(2). 2004.
  • Trosclair, D. Bellar, D., Judge, L., Smith J., Mazerat, N. and Brignac, A. Hand-grip strength as a predictor of muscular strength and endurance. J Str. Cond. Res. 25. 2011.
  • Whiting, William Charles., and Stuart Rugg. "Muscular Control of Movement and Movement Assessment." Dynatomy: Dynamic Human Anatomy. Champaign, IL: Human Kinetics, 2006. 121. Print.
  • Xiuyang Wang, et al. Mobility and Muscle Strength Together are More Strongly Correlated with Falls in Suburb-Dwelling Older Chinese Published online 2016 May 5. doi:  10.1038/srep25420
  • Yang Jeongok, Lee Joongsook, Lee Bomjin, Jeon Sora, Han Bobae and Han Dongwook. The Effects of Active Scapular Protraction on the Muscle Activation and Function of the Upper Extremity Published online 2014 Apr 23. doi:  10.1589/jpts.26.599 PMCID: PMC3996430
  • Zampagni, M., Casino, D., Benelli, P., Visani, A., Marcacci, M. and De Vito, G. Anthropometric and strength variables to predict freestyle performance times in elite master swimmers. J Str. Cond. Res. 22(4): 1298-1307. 2008.